Presentations

Tsunehisa Okuno’s presentation
NTT Global Forum 2017
Tetsuya Shoji’s presentation
NTT Global Forum 2017